Suomen Bioteollisuus FIB

Suomen Bioteollisuus ry on biotekniikkaa hyödyntävien yritysten toimialajärjestö. Jäseniä on kaikilta biotekniikan sovellusalueilta, niin suuria kuin pieniä yrityksiä. Vuonna 1997 perustettu FIB on Kemianteollisuus ry:n jäsen.

Yritysten, viranomaisten, tutkimustahojen, rahoittajien ja muiden sidosryhmien välinen yhteistyö niin alueellisella kuin kansallisellakin tasolla on tärkeää biotekniikan kaltaiselle nopeasti kehittyvälle alalle. FIB edistää verkottumista ja tiedonvaihtoa kaikessa toiminnassaan.

Keskeinen osa yhdistyksen toimintaa ovat tutkimukseen ja teknologiaan liittyvät kysymykset, yhteistyö sijoittaja- ja rahoittajatahojen kanssa, aloittavien ja kasvuyritysten toimintaedellytyksiin vaikuttaminen sekä kansainvälinen yhteistyö.

Runsas lainsäädäntö säätelee bioteollisuuden toimintaa niin Suomessa kuin Euroopan unionissa. FIB seuraa kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön kehittymistä ja osallistuu lakien valmisteluun.

Bioalan koulutusasioita hoidetaan yhdessä Kemianteollisuus ry:n kanssa.

FIB on vuonna 1996 perustetun, eurooppalaista bioteollisuutta edustavan EuropaBion (European Association of Biotechnology) kansallinen jäsenjärjestö. FIB on myös amerikkalaisen BIOn (Biotechnology Industry Organisation) ja australialaisen AusBiotechin jäsen.

Jäseneksi liittyminen

Suomen Bioteollisuus ry:n FIB varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä bioalalla toimiva tai biotekniikkaa soveltava Suomessa kotipaikan omaava osakeyhtiö, muu oikeustoimikelpoinen yhteisö tai yksityinen elinkeinoharjoittaja. Jäsenen on hyväksyttävä FIBin tavoitteet.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy varsinaiset ja kannatusjäsenet hakemuksen perusteella. Jäsenhakemus on tehtävä kirjallisesti ja siihen on liitettävä hallituksen määräämä tarpeellinen selvitys.

Jäsenhakemuslomake (Word)

Tietosuoja-asetuksen (GDPR) edellyttämä Rekisteriseloste