Kuva oppaan etukannesta

Oppaan tarkoituksena on toimia apuna alan keksintötoiminnan selkeyttämisessä ja organisoinnissa. Tavoitteena on auttaa yritystä oman ohjesäännön laatimisessa.

Keksintötoiminta on osa yrityksen innovaatiopolitiikkaa ja liiketoimintaa. Työsuhdekeksintöihin liittyvät oikeudelliset seikat ovat olennaisen tärkeitä yrityksen toiminnassa. Biotekniikkateollisuudessa on ollut tarve työsuhdekeksintöjä koskevan oppaan laatimiseksi erityisesti pienille aloittaville ja kasvaville yrityksille.

Lataa julkaisu (PDF, 100 KB)

Oppaasta on myös englanninkielinen versio.

Sisällysluettelo

Kommenttiosa
1. JOHDANTO
2. SOVELTAMISALA
2.1 Keitä ohjesääntö koskee
2.2 Ohjesäännön voimaansaattaminen
3. KEKSINTÖILMOITUS
4. OIKEUKSIEN OTTAMINEN
5. PATENTIT
6. KORVAUSPERUSTEET
7. YLEISTÄ
7.1 Työsuhdekeksintölautakunta
7.2 Lainsäädäntö
7.3 Yhteystietoja
Malli työsuhdekeksintöjä koskevaksi ohjesäännöksi
Liitteet
1. Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin (29.12.1967/656 siihen tehtyine muutoksineen)
2. Malli keksintöilmoitukseksi
3. Esimerkki käyttökorvauksen laskemiseksi
4. Kirjallisuutta