Kuva oppaan etukannesta

Tämä opas antaa neuvoja sovittaessa yrityksen toiminnassa noudatettavista pelisäännöistä erityisesti perustajien ja muiden osakkeenomistajien (ml. pääomasijoittajat) välisissä sopimuksissa. Oppaan on tarkoitus täydentää muita tiedonlähteitä ja omalta osaltaan auttaa aloittelevia yrittäjiä matkalla organisoituun liiketoimintaan. Oppaassa käydään läpi osakassopimuksissa huomioon otettavat tärkeimmät seikat yrityksen perustamisvaiheesta myöhempiin rahoituskierroksiin ja listautumiseen asti. Yksityiskohtainen osakassopimusmalli on esimerkiksi Suomen Pääomasijoitusyhdistys ry:llä.

Life Science -alan yrityksille ovat osakassopimukset erittäin tärkeitä sekä yrityksen perustamiseen liittyvän päätöksenteon että yrityksen menestymisen kannalta. Olemassa oleva normisto, lähinnä Osakeyhtiölaki, muodostaa perussäännöstön toiminnalle. Osakeyhtiölaki ei kuitenkaan käsittele kaikkia tilanteita.

Lataa julkaisu (PDF, 150 KB)

Paperiversio on tilattavissa maksutta FIBin toimistosta. Tilaus puhelimitse tai sähköpostitse.

Sisällysluettelo

1. JOHDANTO
2. TUTKIMUKSESTA TUOTTEEKSI
3. AIKA ENNEN YRITYKSEN PERUSTAMISTA
4. TOIMINTAANSA ALOITTAVA YRITYS
5. ENSIMMÄINEN RAHOITUSKIERROS
6. SEURAAVAT RAHOITUSKIERROKSET JA IPO
7. RAHOITUSLÄHTEITÄ
8. JURIDISTA APUA
9. LÄHDEKIRJALLISUUTTA