FIBin perinteinen Bioteollisuus Forum järjestettiin vuosikokouksen yhteydessä to 14.4.2011 Ravintola Palace Gourmet:ssa, Helsingissä. Tilaisuuden aiheena oli tänä vuonna ajankohtainen Biotalous otsikolla "Bioteollisuus Biotaloudessa". Tilaisuuteen osallistui runsas joukko alan ammattilaisia, sidosryhmien asiantuntijoita ja median edustajia.

Ajatuksena seminaari -iltapäivän aiheessa oli esitellä "Biotalous" -käsite laajemmassa merkityksessä, kun mitä se on tähän asti esitetty. Esityksissä tuotiin esiin kaikki biotekniikan värit  punainen (terveydenhuolto), vihreä (agrobiotekniikka) ja valkoinen (teollinen biotekniikka).

Tilaisuuden ensimmäinen esiintyjä oli Hans Söderlund (VTT), joka toi esiin biotekniikan merkityksen nyt ja tulevaisuudessa kaikilla elämän tärkeillä alueilla kuten ruoantuotannossa, teollisessa tuotannossa ja terveydenhuollossa. Petri Bono (HYKS, HUS) kertoi esitelmässään syövänhoidon huikeista edistysaskelista 10- 20 vuoden aikana ja biolääkkeiden ja geeniteidon merkityksestä sille. Anu Harkki (MTT) käsitteli omassa esityksessään mm. GM-kasvien suomia mahdollisuuksia tulevaisuuden ruoantuotannossa ja Niklas von Weymarn (VTT) kertoi teollisen biotekniikan merkityksestä biojalostamoiden eri prosesseissa.

Esitysten jälkeen käytiin vilkasta keskustelua aiheista ja pohdittiin mm. miten suuren yleisön tietoisuutta biotekniikan suomista mahdollisuuksista lisättäisiin ja turhat ennakkoluulot bioteknologiaa kohtaan saataisiin vähenemään.

Tilaisuudessa jaettiin myös Suomen Kemian Seuran biotekniikkajaoston palkinto ansioituneelle opinnäytetyölle, jonka tänä vuonna sai Saara Mikander (Aalto yliopisto, VTT) diplomityöstään, aiheenaan "Selluloosan sitoutuminen ligniiniin".

Vilkas keskustelu jatkui seminaarin jälkeen viinin ja iltapalan merkeissä.

Esitykset

Kuvia tilaisuudesta