Tohtorikoulutukseen tarvitaan lisää systemaattista yritysyhteistyötä koulutuksen työelämärelevanssin lisäämiseksi. Pilotoimme yhteistyöprojektia, jossa opiskelijat tekevät asiantuntijoiden ohjauksessa yrityksen tarpeiden mukaisia toimeksiantoja. Kokemukset olivat erittäin hyviä, joten jatkoa on luvassa.

Toteutimme talvella 2012 tohtorikoulutettaville onnistuneen yritysprojektin Business cases for Hermo Pharma, jossa opiskelijaryhmät tekivät Hermo Pharma Oy:n toimeksiannosta liiketoimintaselvityksiä potentiaalisille lääkeaineaihioille. Tavoitteena oli valmentaa opiskelijoita yritysmaailmaan ja antaa konkreettisia esimerkkejä työtehtävistä, joissa opiskelijat voivat hyödyntää substanssiosaamistaan yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä.

Pilottiprojektin mahdollisti Hermo Pharman toimitusjohtajan Juhani Lahdenperän ennakkoluuloton tarttuminen yhteistyötarjoukseen. Hermo Pharma osallistui projektiin muun muassa pitämällä opiskelijoille laskuharjoitukset. Lahdenperä oli hyvin tyytyväinen tuloksiin ja kertoi voivansa hyödyntää kurssilla opiskelijatyönä syntyneitä liiketoimintadokumentteja. Lisäksi kurssi toimi epäsuorana työhaastatteluna tulevia rekrytointitarpeita varten ja syntynyt verkosto voi olla yritykselle hyödyllinen ajatellen tulevien vuosien innovaatioita.

Kurssilla oli tarkoituksena oppia tekemällä ja opiskelijat työskentelivät hyvin itsenäisesti. Asiantuntijakouluttajana toimi Innomedica Oy:n Managing partner Tanja Dowe, joka perehdytyspäivän lisäksi ja tapasi opiskelijaryhmät työn kuluessa noin viikon välein. Tapaamisissa arvioitiin projektien etenemistä, ratkottiin ongelmia ja soviteltiin osasia toisiinsa, jotta työ sujuisi tavoitteiden mukaisesti ja oppimiskokemus vahvistuisi.

Opiskelijat pitivät kurssin toteutustavasta, ja heidän palautteensa kurssista oli hyvin positiivista. Osallistujat olivat pääasiassa biotieteilijöitä, joilla oli pääsääntöisesti vähän bisneskoulutusta pohjalla, ja erilainen näkökulma toikin mukanaan hyviä uusia ideoita yritykselle. Mahdollista osaamisen ja kokemuksen puutetta korvasi opiskelijoiden innokkuus ja real life -toimeksianto lisäsi edelleen motivaatiota.

Yritysprojekti toteutettiin osana Culminatum Innovationin Tohtoreita yrityksiin -hanketta, jonka tavoitteena on parantaa tohtorikoulutettavien liike-elämäosaamista ja -taitoja sekä lisätä tohtoriohjelmien yritysyhteistyötä. Tohtorikoulutukseen sisältyy jo nykyään koulutusta yleisissä työelämätaidoissa, mutta jatkossa tarvitaan lisää systemaattista ja mahdollisimman monipuolista yhteistyötä yliopistojen ja yritysten välille. Tavoitteena on valmistaa tohtoreita toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä myös yliopistosektorin ulkopuolella, sillä on selvää etteivät kaikki väittelevät voi tai halua jatkaa akateemisen tutkimuksen parissa.

Tutkijakoulutettavien on hyödyllistä pohtia jo varhaisessa vaiheessa erilaisia uravaihtoehtoja ja täydentää taitojaan ja osaamistaan sen mukaisesti. Ideaalitapauksessa halukkaat voisivat sisällyttää opintoihinsa lyhyen työskentelyjakson yrityksessä. Yritysyhteistyöstä olisi hyötyä myös tutkijakoulutettavan tutkimusryhmälle ja tiedekunnalle monentasoisen verkottumisen ja yhteistyön lisääntymisen kautta, jolloin tieto ja osaaminen siirtyvät sekä yliopistosta yrityksiin että päinvastoin. Yhteistyö auttaa yliopistoja ennakoimaan yritysten osaamistarpeita ja yrityksiä ymmärtämään millaista osaamista ja taitoa tuoreilta tohtoreilta löytyy.

Etsimme erilaisista opiskelijaprojekteista kiinnostuneita yrityksiä yhteistyöhön.  Kaikki ajatukset yhteistyömuodoista ovat tervetulleita.

Lue lisää Business cases for Hermo Pharma -projektista Luonnontieteilijä-lehdestä (http://www.luonnontieteilijalehti.fi/artikkelit/2012/4/Kaytannon_kurssi_edistaa_tohtoreiden_ja_yritysten_kohtaamista)

Lisätietoja Tohtoreita yrityksiin -hankkeesta: www.biobusiness.fi >> PhDs to Business Life.