Sanastohaku:

Biotekniikan sanasto

173 sanaa löytyi.
SuomiEnglantiRuotsiSelitys
OutcrossingRisteytys luonnonvaraisten kasvien kanssa.
"Geenitaksi"Gene taxiGentaxi
"terminaattorigeeni"Terminator geneTerminatorgen
Adeniini (A)AdenineAdenin
AgrobakteeriAgrobacteriumAgrobakterie
AgrodiversiteettiAgrodiversityAgrodiversitetViljelyalueen biologinen monimuotoisuus.
AlleeliAlleleAllel
AllergeeniAllergenAllergenAllergiaa aiheuttava aine.
AminohappoAmino AcidAminosyraTyppipitoinen orgaaninen happo; luonnossa proteiinien (valkuaisaineiden) rakenneosina on 20 erilaista aminohappoa.
AngiogeneesiAngiogenesisAngiogenesUusien verisuonten mudostuminen kudoksessa.
AntibioottiAntibioticAntibiotikum
AntigeeniAntigenAntigenVierasaine, joka voi aiheuttaa vasta-aineiden muodostumisen.
ApoptoosiApoptosisApoptosSolunsisaisesti ohjattu solukuolema.
BakteeriBacteriumBakterie
BakteriofagiBacteriophageBakteriofag
BiodiversiteettiBiodiversityBiodiversitet
BioinformatiikkaBioinformationBioinformatik
BiomassaBiomassBiomassa
BiopuhdistusBioremediationBiologisk rening
BioreaktoriBioreactorBioreaktorLaitteisto, jossa valmistetaan ja/tai hajotetaan biologisia yhdisteita solujen, solu-uutteiden tai entsyymien avulla.
BioremediaatioBioremediationBiologisk rening
BiosidiBiocideBiocid
BiotekniikkaBiotechnologyBioteknik
BioteknologiaBiotechnologyBioteknologi
BioteollisuusBioindustryBioindustri
BiotuoteBioproductBioproduktBiotekniikan avulla valmistettu tuote.
BtBtBt
Bt-kasviBt plantBt-vaxt
Bt-toksiiniBt toxinBt-toxin
DaltonDaltonDalton
DiploidiDiploidDiploid
DNADNADNA
DNA baseDNA bas
DNA-siruDNA chipDNA-chips
DNA fingerprintsDNA-fingeravtryck
E.coliE.coliE.coli
EksoniExonExonProteiinia koodaava osa geenin rakenteessa.
EmaspariBase pairBaspar
EntsyymiEnzymeEnzym
FenotyyppiPhenotypeFenotyp
FermentointiFermentationFermentation
FermentoriFermentorFermentor
FungisidiFungicideFungicidAine (esim. kasvitautien torjunta-aine), joka vaikuttaa haitallisesti sieniin.
Funktionaalinen elintarvikeFunctional foodFunktionellt livsmedel
Funktionaalinen genomiikka, funktionaalinen genomitutkimusFunctional genomicsFunktionsgenomik
FuusioproteiiniFusion proteinFusionsproteinValkuaisaine, jossa kaksi eri proteiinia tai niiden osat on yhdistetty geenitekniikan avulla yhdeksi proteiiniksi.
GeeniGeneGen
Geenien pinoaminenGene stackingGenstapling
GeenihoitoGene therapyGenterapi
GeenikartoitusGene mappingGenkartlaggning
GeenikarttaGene MapGenkartaGeenien tai merkkigeenien sijaintipaikkoja kromosomissa kuvaava kaavio.
GeenikirjastoGene libraryGenbibliotek
GeenipankkiGene bankGenbank
Geenipyssy, geenitykkiGene gunGenkanon
GeeniseulontaGenetic screening
GeenitekniikkaGene technology, Genetic engineeringGenteknik
GeeniterapiaGene therapyGenterapi
GeenitestiGene testGentest
Genetic fingerprintsGenetiska fingeravtryck
GenetiikkaGenetics
GenomiGenomeGenom
Genomiikka eli genomitutkimusGenomicsGenomik
GenotyyppiGenotypeGenotyp
GMMGMMGMMGeenitekniikalla muutettu (muunnettu) mikrobi (genetically modified micro-organism).
GMOGMOGMO
GMP, good manufacturing processGMPGMP
Guaniiini (G)GuanineGuanin
HaploidiHaploidHaploid
HerbisidiHerbicideHerbicidRikkakasvien torjunta-aine.
HTCHerbicidtolerant groda
HeterotsygoottiHeterozygoteHeterozygot
HomotsygoottiHomozygoteHomozygot
HUGOHUGOHUGO
HybridisaatioHybridizationHybridisering
IlmentyminenExpression (of a gene)UttryckTietyn DNA-jakson tuottama proteiini solussa tai solun pinnalla.
ImmuniteettiImmunityImmunitet
ImmunotoksiiniImmunotoxinImmuntoxinSolulle myrkylliseen aineeseen yhdistetty vasta-aine.
ImmuuniImmuneImmunVastustuskykyinen.
ImmuunivasteImmune responseImmunsvar
in vitroin vitroin vitro
in vivoin vivoin vivo
InhibiittoriInhibitorInhibitor
InsektisidiInsecticideInsekticid
InserttiInsertInsert
Host cellGeenitekniikassa esimerkiksi kloonatun geenin ilmentymis- ja kasvualusta (tavallisin Escherichia coli -bakteeri).
IturataGerm lineKonscellinje
KaksoiskierreDouble helixDubbelspiralKaksijuosteisen DNA-molekyylin avaruusrakenteen (kolmiulotteisen) nimitys.
NGOFrivilligorganisation
KantajaCarrierBarare
KantasoluStem cellStamcellErilaistumaton solu, joka pystyy jakautumaan ja erilaistumaan useiksi erilaisiksi solulinjoiksi.
KarsinogeeniCarcinogenCarcinogen
Growth factor
KimeeriChimericChimar
KloonausCloningKloning
KlooniCloneKlon
KoetinProbeSond, probRadioaktiivisesti tai kemiallisesti leimattu DNA- tai RNA-jakso, jota kaytetaan hybridisaatiossa tietyn nukleiinihapon etsimiseen.
KromosomiChromosomeKromosom
KromosomistoGenomeArvsmassaSolun kromosomien kokonaisuus.
KsenotransplantaatioXenotransplantationXenotransplantationElinten siirto lajilta toiselle.
KudosviljelyTissue cultureVavnadskulturKudosten viljely kasvatusalustalla tai ravintoliuoksessa.
LMOLMOLMO
MerkkigeeniMarker geneMarkorgenGeeni, jonka avulla voidaan paikantaa tai tunnistaa siirretty geeni.
MetaboliittiMetaboliteMetabolitAineenvaihduntatuote, joka syntyy elintoimintojen seurauksena.
Mikro-organismiMicroorganismMikroorganism
MikrobiMicrobeMikrob
MikroinjektioMicro injectionMikroinjektion
MonitorointiMonitoringMonitoreringSeuranta.
Monoklonaalinen vasta-aineMonoclonal antibodyMonoklonal antikroppBiotekniikan avulla valmistettu kloonattu vasta-aine (ks. vasta-aine).
MoratorioMoratoriumMoratorium
MutaatioMutationMutationGeenissa, kromosomissa tai koko kromosomistossa tapahtunut rakenteellinen muutos.
MutaatiojalostusMutation breeding
MutageeniMutagenMutagen
NukleiinihappoNucleic acidNukleinsyraNukleiinihappo (DNA, RNA), joka rakentuu nukleotideista.
NukleotidiNukleotideNukleotid
Olennainen vastaavuusSubstantial equivalenceHuvudsaklig likhet
OrganismiOrganismOrganism
PatogeeniPathogenSjukdomsalstrande, patogenTaudinaiheuttaja.
PCRPCRPCR
PeptidiPeptidePeptidKahdesta tai useammasta aminohaposta rakentunut lyhyt aminohappoketju.
PerimaGenotypeArvsmassa, arvsanlag
PlasmidiPlasmidPlasmidBakteerien pieni rengasmainen DNA-molekyyli.
Gene knock-out, gene inactivationGeninaktiverad
PolyploidiaPolyploidyPolyploidiHaploidisen kromosomiston esiintyminen moninkertaistuneena.
PrimerPrimerPrimerAluke, nukleiinihapon osa (DNA, RNA) , joka tarvitaan DNA:n monistamisessa.
PromoottoriPromoterPromotor
ProteiiniProteinProteinValkuaisaine.
ProteomiikkaProteomicsProteomi
RekombinaatioRecombinationRekombinationGeenien ryhmittyminen uudelleen.
Rekombinantti-DNA (rDNA)Recombinant DNA (rDNA)Rekombinant DNA (rDNA)
RekombinanttiproteiiniRecombinant proteinRekombinant protein
ReseptoriReceptorReceptor
ResistenssiResistance
RetrovirusRetrovirusRetrovirus
RNARNARNARibonukleiinihappo (ribonucleic acid).
Sekvenointi, sekvensointiSequencingSekvensering
SelektiivisyysSelectivitySelektivitetValikoivuus.
Siirtogeeninen (elio)Transgenic
SiruChipChipKts. DNA-siru.
SoluviljelyCell cultureCellodlingSolujen viljely kasvatusalustalla tai ravintoliuoksessa.
Somaattinen soluSomatic cellSomatisk cellMuut kuin sukusolulinjan (ituradan) solut.
SubstraattiSubstrateSubstratAine, johon entsyymin toiminta kohdistuu.
SukusoluReproduction cell (sperm or egg), also called gamete or sex cell
Contained use
Sexual reproduction
Asexual reproduction (vegetative reproduction)
Sytosiini (C)CytosineCytosin
TakaisinristeytysBack-crossingRisteytys vanhempansa kanssa.
Tarkoituksellinen levittaminen ymparistoonDeliberate releaseAvsiktlig utsattning
TelomeeriTelomereTelomer
TeratogeeniTeratogenicTeratogen
Terveysvaikutteinen elintarvikeFunctional foodFunktionellt livsmedel
ToksiiniToxinToxinMyrkkyaine.
ToleranttiTolerantTolerantSietokykyinen.
TransduktioTransductionTransduktion
TransfektioTransfectionTransfektion
TransformaatioTransformationTransformation
Transgeeninen (elio)TransgenicMuunto- eli siirtogeeninen kasvi, tai bakteeri, johon on siirretty vieras geeni (synonyymi: siirtogeeninen).
TransposoniTransposonTransposonDNA:n osa, ns. Hyppiva geeni, joka siirtyy esim. kromosomista toiseen.
Tumanucleus, cell nucleusCellkarna
Tymiini (T)ThymineTymin
Targeted improvement
Targeted drug
Urasiili (U)UracilUrasil
UuselintarvikeNovel foodNytt livsmedelUuselintarvikeasetuksen mukainen elintarvike.
UusrehuNovel feedNytt foderTulevan uusrehuasetuksen mukainen rehu.
ValkuaisaineProtein
Vasta-aineAntibodyAntikropp
Vegetative reproduction
VektoriVectorVektor
VirusVirusVirus
Recombinant DNA techniqueRekombinant DNA-teknik
Recombinant DNARekombinant DNAGeeniteknisesti tuotettu DNA, DNA-molekyyli, johon on liitetty yksi tai useita DNA-jaksoja.
YhdistelykemiaCombinatorial chemistryKombinationskemi