Sanastohaku:

Biotekniikan sanasto

173 sanaa löytyi.
SuomiEnglantiRuotsiSelitys
OutcrossingRisteytys luonnonvaraisten kasvien kanssa.
"Geenitaksi"Gene taxiGentaxiKuljetin eli vektori (esim. bakteerin plasmidi), johon siirrettävä geeni liitetään ja joka kuljettaa sen vastaanottajasoluun.
"terminaattorigeeni"Terminator geneTerminatorgenGeeni, joka estää kasvin siementen itämisen.
Adeniini (A)AdenineAdeninYksi DNA:n ja RNA:n neljästä emäksestä, joka pariutuu Tymiiinin (T) kanssa (A-T).
AgrobakteeriAgrobacteriumAgrobakterieYleinen maaperäbakteeri, jonka avulla geeninsiirto kasveihin usein tehdaan.
AgrodiversiteettiAgrodiversityAgrodiversitetViljelyalueen biologinen monimuotoisuus.
AlleeliAlleleAllelTietyn geenin vaihtoehtoiset muodot, jotka sijaitsevat aina samassa kohdassa kromosomissa; samalla yksilöllä voi olla kerrallaan vain kaksi alleelia, kaksi samanlaista (homotsygootti) tai kaksi erilaista (heterotsygootti).
AllergeeniAllergenAllergenAllergiaa aiheuttava aine.
AminohappoAmino AcidAminosyraTyppipitoinen orgaaninen happo; luonnossa proteiinien (valkuaisaineiden) rakenneosina on 20 erilaista aminohappoa.
AngiogeneesiAngiogenesisAngiogenesUusien verisuonten mudostuminen kudoksessa.
AntibioottiAntibioticAntibiotikumMikrobien tuottama aine tai synteettinen lääkeaine, joka estää joidenkin mikrobilajien lisääntymisen ja kasvun.
AntigeeniAntigenAntigenVierasaine, joka voi aiheuttaa vasta-aineiden muodostumisen.
ApoptoosiApoptosisApoptosSolunsisaisesti ohjattu solukuolema.
BakteeriBacteriumBakterieYksisoluinen eliö, joka näkyy vain mikroskoopilla.
BakteriofagiBacteriophageBakteriofagVirus, joka lisääntyy bakteerissa.
BiodiversiteettiBiodiversityBiodiversitetElollisen luonnon monimuotoisuus, johon sisältyvät lajien runsaus ja niiden elinympäristöjen monipuolisuus sekä laaja lajinsisäinen perinnöllinen muuntelu.
BioinformatiikkaBioinformationBioinformatikSuurten biologiaa koskevien tietomäärien hallinta ja hyödyntäminen tietotekniikan keinoin.
BiomassaBiomassBiomassaEloperainen (orgaaninen) materiaali, joka syntyy mikroeliöiden, kasvien tai eläin ten kasvaessa.
BiopuhdistusBioremediationBiologisk reningYmpäristön puhdistaminen pieneliöiden avulla (synonyymi: bioremediaatio).
BioreaktoriBioreactorBioreaktorLaitteisto, jossa valmistetaan ja/tai hajotetaan biologisia yhdisteita solujen, solu-uutteiden tai entsyymien avulla.
BioremediaatioBioremediationBiologisk reningYmpäristön puhdistaminen eliöiden avulla (synonyymi: biopuhdistus).
BiosidiBiocideBiocidTiettyjen eliöiden torjuntaan käytettävä aine.
BiotekniikkaBiotechnologyBioteknikEliöiden, solujen, solujen osien tai solussa esiintyvien molekyylien toimintojen hyödyntämiseen perustuva tekniikka.
BioteknologiaBiotechnologyBioteknologiEliöiden, solujen, solujen osien tai solussa esiintyvien molekyylien toimintojen hyödyntämiseen perustuva teknologia.
BioteollisuusBioindustryBioindustriBioteknisia tuotteita valmistava tai tuotannossa, tuotekehityksessa ja tutkimuksessa biotekniikkaa hyödyntävä teollisuus.
BiotuoteBioproductBioproduktBiotekniikan avulla valmistettu tuote.
BtBtBtLuontainen maabakteeri (Bacillus thuringiensis), joka tuottaa tietyille hyönteisille haitallista Bt-toksiinia.
Bt-kasviBt plantBt-vaxtSiirtogeeninen kasvi, joka itse tuottaa tietyille hyönteisille haitallista Bt (Bacillus thuringiensis) -toksiinia.
Bt-toksiiniBt toxinBt-toxinLuontaisen maabakteerin (Bacillus thuringiensis) tuottama, tietyille hyönteisille haitallinen aine.
DaltonDaltonDaltonMolekyylimassan yksikkö.
DiploidiDiploidDiploidSolu, jonka tumassa on kaksi vastinkromosomistoa (toinen yleensä peräisin toiselta, toinen toiselta vanhemmalta), esim. somaattiset eli ei-sukusolut.
DNADNADNADeoksiribonukleiinihappo (Deoxyribonucleic acid), joka on solun perinnöllistä informaatiota sisältävä ja siirtävä aine; sijaitsee pääosin kromosomeissa ja muodostaa kierteisen kaksoisjuosteen.
DNA emäsDNA baseDNA basDNA:n perusrakenneosa (ks. emäspari).
DNA-siruDNA chipDNA-chipsAlusta, johon sijoitetaan tutkittavaksi ja tunnistettavaksi jopa kymmeniä tuhansia erilaisia DNA-paloja (geenejä).
DNA-sormenjäljetDNA fingerprintsDNA-fingeravtryckYksilön DNA-rakenteen osa, jonka perusteella yksilö on tunnistettavissa (synonyymi: geneettiset sormenjäljet).
E.coliE.coliE.coliKolibakteeri eli suolistobakteeri (Escherichia coli), joka on geenitekniikassa yleisesti käytetty isäntä- eli tuotantosolu.
EksoniExonExonProteiinia koodaava osa geenin rakenteessa.
EmaspariBase pairBaspar1) DNA:ssa on neljä eri emästä (adeniini A, guaniini G, tymiini T ja sytosiini C), joista muodostuu joko AT tai GC emäspareja.2) DNA-molekyylin koon mitta.
EntsyymiEnzymeEnzymSolussa tai sen ulkopuolella tapahtuvaa reaktiota kiihdyttävä valkuaisaine.
FenotyyppiPhenotypeFenotypIlmiasu eli geenien (genotyypin) ja ympäristötekijöiden yhdessä muodostama, yksilön kaikkien havaittavien ominaisuuksien, kokonaisuus.
FermentointiFermentationFermentation1) Käyminen, käymisreaktio.2) Mikrobien tai tumallisten solujen kasvattaminen fermentorissa (esimerkiksi käymisastiassa) joko solumassan tai solujen aineenvaihduntatuotteiden tuottamiseen.
FermentoriFermentorFermentorLaitteisto, jossa voidaan saadellyissa oloissa kasvattaa suuria määriä soluja (useimmiten mikrobeja); käytetään solujen tai niiden aineenvaihduntatuotteiden valmistamiseen.
FungisidiFungicideFungicidAine (esim. kasvitautien torjunta-aine), joka vaikuttaa haitallisesti sieniin.
Funktionaalinen elintarvikeFunctional foodFunktionellt livsmedelElintarvike, jolla on perinteisen ravitsemusarvon lisäksi myönteinen vaikutus terveyteen (synonyymi: terveysvaikutteinen elintarvike).
Funktionaalinen genomiikka, funktionaalinen genomitutkimusFunctional genomicsFunktionsgenomikPerimän tai sen osien toiminnan tutkimus.
FuusioproteiiniFusion proteinFusionsproteinValkuaisaine, jossa kaksi eri proteiinia tai niiden osat on yhdistetty geenitekniikan avulla yhdeksi proteiiniksi.
GeeniGeneGenPerinnöllistä ominaisuutta ohjaava DNA-jakso, joka sisältää tiedon valkuaisaineen tai RNA-molekyylin valmistamiseksi.
Geenien pinoaminenGene stackingGenstaplingUseiden eri geenien siirtäminen vaihe vaiheelta samaan kasviin.
GeenihoitoGene therapyGenterapiSairauksien hoitaminen siirtämällä hoitavia geenejä somaattisten eli ei-sukusolujen perimään (synonyymi: geeniterapia).
GeenikartoitusGene mappingGenkartlaggningGeenien sijaintipaikkojen määrittäminen kromosomissa.
GeenikarttaGene MapGenkartaGeenien tai merkkigeenien sijaintipaikkoja kromosomissa kuvaava kaavio.
GeenikirjastoGene libraryGenbibliotekEliölajin monistettujen geenien ja (sattumanvaraisten) geenipalojen kokoelma.
GeenipankkiGene bankGenbankGeenikokoelma, jonka avulla säilytetaan geneettisia luonnonvaroja; mahdollisimman edustava kokoelma eliöiden kantamasta perintöaineksesta eli DNA:sta.
Geenipyssy, geenitykkiGene gunGenkanonDNA:n siirtoon käytetty laite, jolla solun sisään ammutaan mikroskooppisia, DNA:lla pinnoitettuja metallipartikkeleita (esim. kultahippuja); käytetaan etenkin yksisirkkaisten kasvien geeninsiirroissa.
GeeniseulontaGenetic screeningGensållningGeenitestin avulla tapahtuva tietyn geenin tai tiettyjen geenien etsiminen väestön perintöaineksesta.
GeenitekniikkaGene technology, Genetic engineeringGenteknikPerintöaineksen muokkaaminen ja/tai siirtäminen (synonyymit: geeniteknologia, yhdistelmä-DNA-tekniikka).
GeeniterapiaGene therapyGenterapiSairauksien hoitaminen siirtämällä hoitavia geenejä somaattisten eli ei-sukusolujen perimään (synonyymi: geenihoito).
GeenitestiGene testGentestDNA:n analysointiin perustuva laboratoriokoe, jolla tunnistetaan geenejä tai esimerkiksi geenivirheita perimästä (synonyymi: DNA-testi).
Geneettiset sormenjäljetGenetic fingerprintsGenetiska fingeravtryckYksilön DNA-rakenteen osa, jonka perusteella yksilö on tunnistettavissa (synonyymi: DNA-sormenjäljet).
GenetiikkaGeneticsGenetik, ÄrftlighetslaraPerinnöllisyystiede.
GenomiGenomeGenomLajin, yksilön tai solun koko geneettinen eli perinnöllinen aines (synonyymi: perimä).
Genomiikka eli genomitutkimusGenomicsGenomikEliön geenien rakenteen selvittäminen.
GenotyyppiGenotypeGenotypPerimä, yksilön vanhemmiltaan perimien geenien kokonaisuus (vrt. fenotyyppi).
GMMGMMGMMGeenitekniikalla muutettu (muunnettu) mikrobi (genetically modified micro-organism).
GMOGMOGMOGeenitekniikalla muutettu (muunnettu) eliö (mikrobi, kasvi tai eläin ); perintöainekseltaan muutettu eliö (genetically modified organism).
GMP, good manufacturing processGMPGMP1) Geenitekniikalla muutettu kasvi (genetically modified plant).2) Tuotantomenetelmiin tai -tapoihin liittyvä erityisten viranomaisten hyväksyma toimintataso (good manufacturing process).
Guaniiini (G)GuanineGuaninYksi DNA:N ja RNA:n neljästä emäksestä , joka pariutuu Sytosiinin (C) kanssa.
HaploidiHaploidHaploidSolu tai yksilö (esim. sukusolut), jolla on yksinkertainen kromosomisto (puolet lajin tavanomaisesta).
HerbisidiHerbicideHerbicidRikkakasvien torjunta-aine.
Herbisidikestävä viljelykasviHTCHerbicidtolerant grodaViljelykasvi, joka on tehty kestäväksi tiettyjä rikkakasvien torjunta-aineita vastaan (herbicide tolerant crops).
HeterotsygoottiHeterozygoteHeterozygotSolu tai yksilö, jossa tietyn geenin vastingeenit (alleelit) ovat erilaisia (vrt. homotsygootti).
HomotsygoottiHomozygoteHomozygotSolu tai yksilö, jossa tietyn geenin vastingeenit (alleelit) ovat samanlaisia (vrt. heterotsygootti).
HUGOHUGOHUGOOrganisaatio (Human Genome Organisation), joka johtaa ihmisen perimän kansainvalista kartoitus- ja sekvensointihanketta (Human Genome Project).
HybridisaatioHybridizationHybridiseringTapahtuma, jossa kaksi vastakkaista nukleiinihappojuostetta liittyy yhteen 1) Geenitekniikassa nukleiinihappojen tunnistusmenetelmä.2) Diagnostiikassa tiettyjen DNA-jaksojen osoitusmenetelmä (ks. koetin).
IlmentyminenExpression (of a gene)UttryckTietyn DNA-jakson tuottama proteiini solussa tai solun pinnalla.
ImmuniteettiImmunityImmunitetPerinnöllinen tai hankittu vastustuskyky tiettyä vierasainetta (antigeenia) vastaan.
ImmunotoksiiniImmunotoxinImmuntoxinSolulle myrkylliseen aineeseen yhdistetty vasta-aine.
ImmuuniImmuneImmunVastustuskykyinen.
ImmuunivasteImmune responseImmunsvarElimistön reaktio, joka kohdistuu vierasaineeseen (antigeeniin) ja joka johtaa mm. vasta-aineiden muodostumiseen.
in vitroin vitroin vitroElimistön ulkopuolella (esim. koeputkessa) tehty.
in vivoin vivoin vivoElimistössä tai solussa tehty.
InhibiittoriInhibitorInhibitorBiologisen tai kemiallisen toiminnon estäjä, esim entsyymin toiminnan estäjä.
InsektisidiInsecticideInsekticidHyönteistorjunta-aine.
InserttiInsertInsertDNA:n osa, joka liitetään vektoriin esim. kloonausta varten.
IsäntäsoluHost cellVärdcellGeenitekniikassa esimerkiksi kloonatun geenin ilmentymis- ja kasvualusta (tavallisin Escherichia coli -bakteeri).
IturataGerm lineKonscellinjeSukusolulinja, joka johtaa hedelmöityneestä munasolusta seuraavan sukupolven sukusoluihin.
KaksoiskierreDouble helixDubbelspiralKaksijuosteisen DNA-molekyylin avaruusrakenteen (kolmiulotteisen) nimitys.
KansalaisjärjestoNGOFrivilligorganisationKansalaisjärjestö (nongovernmental organisation).
KantajaCarrierBarare1) Oireeton yksilö, joka voi välittää taudinaiheuttajan (bakteerin, viruksen) muihin yksilöihin.2) Terve ja terveenä pysyva yksilö, jolla on jokin (esim. tautia aiheuttava) peittyvä geeni 3) Terve yksilö, jolla on jokin (esim. tautia aiheuttava) vallitseva geeni, jonka vaikutus ilmenee jossakin elämän vaiheessa.
KantasoluStem cellStamcellErilaistumaton solu, joka pystyy jakautumaan ja erilaistumaan useiksi erilaisiksi solulinjoiksi.
KarsinogeeniCarcinogenCarcinogenSyöpää aiheuttava aine tai tekijä (esim. kemiallinen aine tai säteily).
KasvutekijäGrowth factorTillväxtfaktorSolun kasvuun tai erilaistumiseen vaadittava molekyyli esim. erytropoietiini punasolun kasvutekijäna.
KimeeriChimericChimar1) Eliö, jonka solut ovat eri alkuperää.2) Geenitekniikan avulla valmistettu yhdistelmämolekyyli, joka sisältää osia eri alkuperää olevista molekyyleistä.
KloonausCloningKloning1) Geenin monistaminen.2) Perimältään samanlaisten yksilöiden tuottaminen (esim. solut, vasta-aineet, eliöt).
KlooniCloneKlonPerinnöllisesti identtisten yksilöiden joukko.
KoetinProbeSond, probRadioaktiivisesti tai kemiallisesti leimattu DNA- tai RNA-jakso, jota kaytetaan hybridisaatiossa tietyn nukleiinihapon etsimiseen.
KromosomiChromosomeKromosomDNAsta ja tumallisilla eliöillä myös proteiineista koostuva rihma, joka sisältää pääosan solun geenistosta.
KromosomistoGenomeArvsmassaSolun kromosomien kokonaisuus.
KsenotransplantaatioXenotransplantationXenotransplantationElinten siirto lajilta toiselle.
KudosviljelyTissue cultureVavnadskulturKudosten viljely kasvatusalustalla tai ravintoliuoksessa.
LMOLMOLMOPerimältään muutettu (muunnettu) eliö (living modified organism)(bioturvallisuuspöytäkirjan termi).
MerkkigeeniMarker geneMarkorgenGeeni, jonka avulla voidaan paikantaa tai tunnistaa siirretty geeni.
MetaboliittiMetaboliteMetabolitAineenvaihduntatuote, joka syntyy elintoimintojen seurauksena.
Mikro-organismiMicroorganismMikroorganismPieneliö (synonyymi: mikrobi).
MikrobiMicrobeMikrobPieneliö (synonyymi: mikro-organismi).
MikroinjektioMicro injectionMikroinjektionBiologisen tai kemiallisen materiaalin siirto soluun käyttäen miroskooppisen ohutta neulaa ja mikroskooppia.
MonitorointiMonitoringMonitoreringSeuranta.
Monoklonaalinen vasta-aineMonoclonal antibodyMonoklonal antikroppBiotekniikan avulla valmistettu kloonattu vasta-aine (ks. vasta-aine).
MoratorioMoratoriumMoratoriumAjan varaaminen lisäharkintaa varten ("tuumaustauko").
MutaatioMutationMutationGeenissa, kromosomissa tai koko kromosomistossa tapahtunut rakenteellinen muutos.
MutaatiojalostusMutation breedingMutationsförädlingJalostuksen muoto, jossa saadaan mutageenikäsittelyllä (esim. säteilyttämällä) aikaan geeni- ja kromosomimuutoksia.
MutageeniMutagenMutagenAine, säteily tms., joka aiheuttaa mutaatioita.
NukleiinihappoNucleic acidNukleinsyraNukleiinihappo (DNA, RNA), joka rakentuu nukleotideista.
NukleotidiNukleotideNukleotidNukleiinihapon rakenneyksikkö.
Olennainen vastaavuusSubstantial equivalenceHuvudsaklig likhetElintarvikkeen tai sen ainesosan ominaisuus (mm. koostumus, ravintoarvo tai käyttötarkoitus), jossa ei ole havaittavaa tai mitattavaa eroa perinteiseen elintarvikkeeseen verrattuna (EU:n uuselintarvikeasetuksen termi).
OrganismiOrganismOrganismEliö (esim. mikrobi, eläin , kasvi).
PatogeeniPathogenSjukdomsalstrande, patogenTaudinaiheuttaja.
PCRPCRPCRMenetelmä, jolla voidaan nopeasti monistaa haluttu DNA-jakso hyvin pienesta lähtöainemäärästa (polymeraasiketjureaktio, polymerase chain reaction).
PeptidiPeptidePeptidKahdesta tai useammasta aminohaposta rakentunut lyhyt aminohappoketju.
PerimaGenotypeArvsmassa, arvsanlagLajin, yksilön tai solun koko geneettinen eli perinnöllinen aines (synonyymi: genomi).
PlasmidiPlasmidPlasmidBakteerien pieni rengasmainen DNA-molekyyli.
Poistogeeninen (eliö)Gene knock-out, gene inactivationGeninaktiveradMuuntogeeninen (eliö), jonka tietty geeni on tehty toimintakyvyttömäksi.
PolyploidiaPolyploidyPolyploidiHaploidisen kromosomiston esiintyminen moninkertaistuneena.
PrimerPrimerPrimerAluke, nukleiinihapon osa (DNA, RNA) , joka tarvitaan DNA:n monistamisessa.
PromoottoriPromoterPromotorGeenin säätelyösa.
ProteiiniProteinProteinValkuaisaine.
ProteomiikkaProteomicsProteomiProteiinien rakennetta ja ominaisuuksia tutkiva menetelmä, joka käyttää tietotekniikkaa hyväkseen.
RekombinaatioRecombinationRekombinationGeenien ryhmittyminen uudelleen.
Rekombinantti-DNA (rDNA)Recombinant DNA (rDNA)Rekombinant DNA (rDNA)Geeniteknisesti tuotettu DNA, DNA-molekyyli, johon on liitetty yksi tai useita vieraita DNA-jaksoja (synonyymi: yhdistelmä-DNA).
RekombinanttiproteiiniRecombinant proteinRekombinant proteinYhdistelmäproteiini eli geeniteknisesti tuotettu valkuaisaine.
ReseptoriReceptorReceptorSolupinnan erikoistunut rakenneosa, joka välittää viestin soluun.
ResistenssiResistanceResistens, motståndskraftEliön vastustuskyky sairautta, mikrobia, torjunta-aineitta, lääkeainetta tms. vastaan.
RetrovirusRetrovirusRetrovirusYksisäikeistä RNA:ta sisältäviä viruksia, joiden geenit muuttuvat isäntäsolussaan DNA-muotoon.
RNARNARNARibonukleiinihappo (ribonucleic acid).
Sekvenointi, sekvensointiSequencingSekvensering1) Nukleiinihapon emäsjärjestyksen määrittäminen (synonyymi: DNA-sekvensointi).2) Valkuaisaineen aminohappojärjestyksen määrittäminen (synonyymi: aminohapposekvensointi).
SelektiivisyysSelectivitySelektivitetValikoivuus.
Siirtogeeninen (elio)TransgenicGentekniskt förändrad, transgenMuunto- eli transgeeninen kasvi, eläin tai bakteeri, johon on siirretty vieras geeni.
SiruChipChipKts. DNA-siru.
SoluviljelyCell cultureCellodlingSolujen viljely kasvatusalustalla tai ravintoliuoksessa.
Somaattinen soluSomatic cellSomatisk cellMuut kuin sukusolulinjan (ituradan) solut.
SubstraattiSubstrateSubstratAine, johon entsyymin toiminta kohdistuu.
SukusoluReproduction cell (sperm or egg), also called gamete or sex cellKönscellGameetti, lisääntymissolu (siittiö tai munasolu).
Suljettu käyttöContained useInnesluten användningGeeniteknisten kokeiden tekeminen eristetyssä tilassa (geenitekniikkalain käsite).
Suvullinen lisääntyminenSexual reproductionKönlig förökningSukusolujen avulla tapahtuva lisääntyminen.
Suvuton lisääntyminenAsexual reproduction (vegetative reproduction)Könlös förökningIlman sukusoluja tapahtuva lisääntyminen.
Sytosiini (C)CytosineCytosinYksi DNA:n neljästä emäksestä , joka pariutuu Guaniinin (G) kanssa.
TakaisinristeytysBack-crossingÅterkorsningRisteytys vanhempansa kanssa.
Tarkoituksellinen levittaminen ymparistoonDeliberate releaseAvsiktlig utsattningKenttäkokeet ja viljely kaupallisia sovelluksia varten luonnonoloissa (geenitekniikkalain kasite).
TelomeeriTelomereTelomerKromosomin päätyosa, joilla on tärkeä rooli solun vanhenemisen säätelyssä.
TeratogeeniTeratogenicTeratogenSikiön epämuodostumia aiheuttava aine tai tekijä.
Terveysvaikutteinen elintarvikeFunctional foodFunktionellt livsmedelElintarvike, jolla on perinteisen ravitsemusarvon lisäksi positiivinen vaikutus terveyteen (synonyymi: funktionaalinen elintarvike).
ToksiiniToxinToxinMyrkkyaine.
ToleranttiTolerantTolerantSietokykyinen.
TransduktioTransductionTransduktion1) Tapahtuma, jossa bakteerivirus siirtää DNA:ta bakteerista toiseen.2) Geenitekniikassa käytetty geeninsiirron muoto, jossa DNA siirretään isäntäsoluun esimerkiksi viruksen avulla.
TransfektioTransfectionTransfektionGeenitekniikassa käytetty menetelmä vieraan/halutun DNAn siirtämiseksi vastaanottajasoluun.
TransformaatioTransformationTransformation1) Tapahtuma, jossa bakteerisolu ottaa sisäänsä vierasta DNAta.2) Eläinsolun muuttuminen pahanlaatuiseksi kasvainsoluksi.
Transgeeninen (elio)TransgenicGentekniskt förändrad, transgenMuunto- eli siirtogeeninen kasvi, tai bakteeri, johon on siirretty vieras geeni (synonyymi: siirtogeeninen).
TransposoniTransposonTransposonDNA:n osa, ns. Hyppiva geeni, joka siirtyy esim. kromosomista toiseen.
Tumanucleus, cell nucleusCellkarnaSolujen toimintojen ohjauskeskus eli perinnöllisyyttä ja synteesitoimintaa ohjaava solun osa, jossa mm. kromosomit sijaitsevat.
Tymiini (T)ThymineTyminYksi DNA:n neljästä emäksestä, joka pariutuu Adeniinin (A) kanssa.
TäsmäjalostusTargeted improvementMålstyrd förädlingJalostuksen muoto, jossa geenitekniikan avulla saadaan aikaiseksi täsmällinen, haluttu geeni-, kromosomi- tai kromosomistomuutos.
TäsmälääkeTargeted drugMålstyrt läkemedelLääke, joka vaikuttaa vain tiettyyn kohtaan tai mekanismiin.
Urasiili (U)UracilUrasilYksi RNA:n neljästä emäksestä, joka pariutuu Adeniinin (A) kanssa.
UuselintarvikeNovel foodNytt livsmedelUuselintarvikeasetuksen mukainen elintarvike.
UusrehuNovel feedNytt foderTulevan uusrehuasetuksen mukainen rehu.
ValkuaisaineProteinProtein, äggviteämneYhdestä tai useammasta aminohappoketjusta koostuva orgaaninen yhdiste (synonyymi: proteiini).
Vasta-aineAntibodyAntikroppImmuunireaktion yhteydessä antigeenin vaikutuksesta elimistössä syntyvä proteiini (esim. gammaglobuliini) (ks. monoklonaalinen vasta-aine).
Vegetatiivinen lisääntyminenVegetative reproductionVegetativ förökningKasvullinen lisääntyminen.
VektoriVectorVektor1) Kuljetin tai bakteerin plasmidi ("geenitaksi"), johon siirrettävä geeni liitetään ja joka kuljettaa geenin vastaanottajasoluun.2) Tartunnanlevittäjä (esim. verta imevä hyönteinen).
VirusVirusVirusPieneliö, jossa nukleiinihappo (DNA tai RNA) on proteiinikuoren sisällä.
Yhdistelmä DNA-tekniikkaRecombinant DNA techniqueRekombinant DNA-teknikPerintöaineksen muokkaaminen ja siirtäminen (synonyymit: geeniteknologia, geenitekniikka, geenimuuntelu).
Yhdistelmä-DNARecombinant DNARekombinant DNAGeeniteknisesti tuotettu DNA, DNA-molekyyli, johon on liitetty yksi tai useita DNA-jaksoja.
YhdistelykemiaCombinatorial chemistryKombinationskemiUusien molekyylien etsintään ja seulontaan kehitetty tehokas menetelmä, jossa yhdistetään suuria määriä molekyylien eri rakenneosia sattumanvaraisesti toisiinsa.