Geenitekniikan lakiopas

Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa muuntogeenisten eli geenitekniikalla muunnettujen organismien käyttäjää selviytymään geenitekniikan lainsäädännön velvoitteista. Opas keskittyy geenitekniikan käyttöön suljetussa tilassa. Tavoitteena on antaa yleiskuva geenitekniikan sääntelystä ja ilmoitusmenettelystä sekä tarkemmin kuvata eräitä tärkeitä lainsäädännön kohtia. Opas soveltuu myös niille, jotka haluavat muodostaa itselleen yleiskäsityksen geenitekniikan sääntelystä ja käytön valvonnasta Suomessa. Lue lisää.

Oppaan tekemisen rahoitti Geenitekniikan ja molekyylibiologian osaamiskeskus, ja sen toimitti Helena von Troil Archeonista. Ohjausryhmään kuuluivat:

Oppaan sisältö