FIB julkaisut

Opas osakassopimuksista—aloittaville ja kasvaville bioalan yrityksille

Kuva oppaan etukannesta

Tämä opas antaa neuvoja sovittaessa yrityksen toiminnassa noudatettavista pelisäännöistä erityisesti perustajien ja muiden osakkeenomistajien (ml. pääomasijoittajat) välisissä sopimuksissa. Oppaan on tarkoitus täydentää muita tiedonlähteitä ja omalta osaltaan auttaa aloittelevia yrittäjiä matkalla organisoituun liiketoimintaan. Oppaassa käydään läpi osakassopimuksissa huomioon otettavat tärkeimmät seikat yrityksen perustamisvaiheesta myöhempiin rahoituskierroksiin ja listautumiseen asti. Yksityiskohtainen osakassopimusmalli on esimerkiksi Suomen Pääomasijoitusyhdistys ry:llä.

Life Science -alan yrityksille ovat osakassopimukset erittäin tärkeitä sekä yrityksen perustamiseen liittyvän päätöksenteon että yrityksen menestymisen kannalta. Olemassa oleva normisto, lähinnä Osakeyhtiölaki, muodostaa perussäännöstön toiminnalle. Osakeyhtiölaki ei kuitenkaan käsittele kaikkia tilanteita.

Lue lisää...

Opas työsuhdekeksintöjä koskevan ohjesäännön laatimiseksi

Kuva oppaan etukannesta

Oppaan tarkoituksena on toimia apuna alan keksintötoiminnan selkeyttämisessä ja organisoinnissa. Tavoitteena on auttaa yritystä oman ohjesäännön laatimisessa.

Keksintötoiminta on osa yrityksen innovaatiopolitiikkaa ja liiketoimintaa. Työsuhdekeksintöihin liittyvät oikeudelliset seikat ovat olennaisen tärkeitä yrityksen toiminnassa. Biotekniikkateollisuudessa on ollut tarve työsuhdekeksintöjä koskevan oppaan laatimiseksi erityisesti pienille aloittaville ja kasvaville yrityksille.

Lue lisää...