Biotieteiden nopea kehitys on lisännyt tietoamme geeneistä, proteiineista, viruksista, bakteereista ja kantasoluista. Biotekniikan avulla biologian ja kemian tietämystä voidaan hyödyntää terveydenhuollossa, elintarvikkeiden ja energian tuotannossa sekä maataloudessa. 

Bioteknologiassa keskitytään eläviin organismeihin, jotka koostuvat tuhansista geeneistä ja molekyyleistä. Varhaisimpia biotekniikan sovelluksia olivatkin viinit, juuston ja oluen valmistaminen. Teollinen biotekniikka hyödyntää tuotantoprosesseissaan erilaisia mikro-organismeja, kuten bakteereita, hiivoja ja homeita, tai niiden avulla tuotettuja entsyymejä. Prosesseilla valmistetaan pääasiassa erilaisia kaupallisia tuotteita kuten kemikaaleja, elintarvikelisäaineita, proteiineja, muoveja ja polttoaineita.

Modernia biotekniikkaa, eli geenitekniikkaa, puolestaan hyödynnetään esimerkiksi lääketieteessä. Bioteknologiaa sovelletaan esimerkiksi lääkkeiden tai rokotteiden tuotannossa, geeniterapiassa tai kantasoluhoidon kehittämisessä.

Biotekniikkaa hyödynnetään myös kasvien ja eläinten jalostuksessa monipuolisesti. Esimerkiksi erilaiset solukkoviljely- ja syväjäädytystekniikat ovat tarpeellisia jalostettavien linjojen lisäyksessä, risteytyksessä ja säilytyksessä. Bioteknologian kehittyminen liittyykin pitkälti genomiikan (perimän tutkimuksen) nopeaan kehitykseen. 


Lisätietoa

Bioteknologia.info (Tekes)

Biotekniikan neuvottelukunta (www.btnk.fi)

 

Koulutus

Suomessa biotekniikka on kasvava ala, jota voi opiskella yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Alan monipuolisuus näkyy myös koulutustarjonnassa, sillä bioteknologian opetus on osa eri alojen syventävissä koulutusohjelmissa. Esimerkiksi teollisessa biotekniikassa kehitetään ympäristöystävällisiä ratkaisuja vaikkapa saasteiden puhdistamiseen. Alalta valmistuneet sijoittuvat hyvin monenlaisiin tehtäviin. Biotekniikan pääaineen valinneille työpaikka voi löytyä esimerkiksi lääke- ja diagnostiikkateollisuudesta tai yliopistoista ja tutkimuslaitoksista.

Tutustu suomalaisiin innovaatioihin (pdf) 

 

Yliopistoja

Bioalan ammattikorkeakouluopetusta

Lisää koulutusmahdollisuuksista bioteknologia.info -sivustolla.