FIBin vuosikokouksen yhteydessä järjestetty Bioteollisuus Forum -seminaari 14.4.2016 Ravintola Palace:n Konferenssisalissa, Helsingissä kokosi bioalan ihmiset yhteen kuuntelemaan esityksiä ja keskustelemaan ajankohtaisesta aiheesta. Bioteollisuus Forumin aiheena oli "Genomitiedosta liiketoimintaa" ja seminaarin aloitti johtaja Liisa-Mari Voipio-Pulkki, STM tuomalla tuoreet terveiset hallitusohjelman strategisista päivityksistä, joihin kuului päätös kansallisen genomikeskuksen perustamisesta. Uutinen otettiin innolla vastaan ja päätöstä pidettiin merkittävänä koko life science -alalle.

Tom Souherington Auria Biopankista kertoi "Biopankit-kansallisvarallisuuden kartuttajat" -esityksessään mm. miksi Suomi on ihanteellinen maa biopankkitutkimukselle; syitä ovat mm. hyvät rekisterit, laadukas tutkimus, väestön tutkimusmyönteisyys ja yhdenmukaiset kansalliset tietojärjestelmät. Biopankit tarjoavat palveluja sairaanhoidon tueksi ja akateemiseen tutkimukseen sekä liiketoiminnan ehdoin toteutettaviin projekteihin. Biopankkien perustoiminnot ovat korostetun paikallisia, mutta tutkimustoiminta kansallista ja kansainvälistä. Biopankit ovat tiivistämässä yhteistyötään Suomessa, asiasta valmistuu selvitys ennen kesää.

Professori Aarno Palotie FIMM:istä toi esityksessään "Yhteistyö Big Pharma:n kanssa" terveiset akateemisesta tutkimusmaailmasta. Palotie totesi, että suurten lääkeyritysten kiinnostus akateemista yhteistyötä kohtaan on kasvussa. Lääkekehityksen pitkään ja kalliiseen kaareen biopankeista saatavalla genomidatalla voi olla suuri merkitys tulevaisuudessa. Suomen väestöpohjan homogeenisyys on rikastuttanut täällä tiettyjä geenejä, jotka voivat toimia suojaavina tekijöinä joitain tauteja kuten sydän- ja verisuonitauteja kohtaan. Tätä ainutlaatuista genomitietoa voidaan hyödyntää yhteistyössä suurten lääkeyritysten kanssa.

Loppuosan tilaisuuden puheenvuoroista pitivät genomitietoa liiketoiminnassaan hyödyntävät yritykset. Ensimmäisen esityksen piti Tommi Lehtonen, Blueprint Genetics Oy:stä. Blueprint Genetics Oy on palveluyritys, joka tarjoaa geenitestejä pääasiassa klinikoille. Koska DNA-sekventointimenetelmien hinnat ovat halventuneet merkittävästi ei koko genomin sekventointi ole enää ongelma vaan analyysipalveluja sisältävien yksittäisten geenitestien kustannukset ja korvattavuus.

Vuonna 2009 perustetun BIO-IT yrityksen Medisapiens Oy:n esitteli yrityksen toimitusjohtaja Sami Kilpinen. Yrityksessä työskentelee tällä hetkellä 23 henkilöä ja liikevaihto on kaksinkertaistunut joka vuosi. Biolääketieteellisen, kliinisen ja erityisesti genomidatan määrä kasvaa koko ajan ja Medisapiens Oy tarjoaa palveluja biologisen ja lääketieteellisen datan hyödyntämiseen tutkimuksessa ja liiketoiminnassa.

Viimeisen yritysesittelyn piti Tuomas Poskiparta, Genoscoper Oy:stä. Genoscoper Oy on jo vuonna 1995 perustettu koirien geenitestaukseen erikoistunut yritys. Yritys tarjoaa palveluja pääasiassa eläinlääkäreille, jotka geenianalyysien pohjalta laativat koirille yksilökohtaista hoitoa.

Seminaarin jälkeen verkostoituminen ja keskustelu jatkui iltapalan, viinin ja virvokkeiden parissa.

 

pdfSeminaarin ohjelma

Esitykset

Kuvia tilaisuudesta