FIT Biotech julkisti terapeuttisen HIV-rokotteensa kliinisen faasi II tutkimuksen positiiviset tulokset heinäkuussa kansainvälisessä AIDS-kongressissa Wienissä. Kliinisen kokeen päätutkija piti esitelmän, jonka lisäksi järjestimme aiheesta lehdistötilaisuuden. Yritys on aiemmin toteuttanut perinteistä lehdistötiedoteviestintää, jolla on saavutettu maakunnallista ja ajoittain kansallistakin näkyvyyttä. Tämä on sisältynyt FITin viestintästrategiaan, joka on ollut hyvin joustava ja ad hoc tyyppinen. Biofirmalla ei ole perin usein tilaisuutta viestiä kliinisen kokeen tuloksia. Tilaisuuden nyt tultua halusimme hyödyntää sen maksimaalisesti ja erityisesti kansainvälisesti.  Yllämainittu kongressi tarjosi tähän loistavan mahdollisuuden myös siksi, että se kattoi tutkimuksen ja AIDSin hoidon sekä HIV/AIDS-terveyspolitiikan. HIV-rokotteen kehittäjänä FIT  on joutunut hiihtämään umpihangessa ja potilasjärjestöjen tuki on hyvin tarpeellista.

Lehdistötilaisuuden suunnittelun ja konferenssiesitelmän valmistelun aloitimme huhtikuun lopulla. Itse esitelmän viimeistely oli ”business as usual”. Tulosten tulkintaa ja johtopäätöksiä sparrattiin FITin tieteellisen neuvottelukunnan kanssa. Ko. herraklubi on informaalinen viiden alan johtavan hivologin ryhmä, joka kokoontuu pari kertaa vuodessa vaatimatonta korvausta vastaan. Motiivina toimivat FITin tutkimustulokset ja mahdollisuus vaikuttaa jatkokehitykseen. Lehdistötilaisuuden tekninen toteutus oli helppoa, koska kongressi tarjosi puitteet yrityksille, jotka oli hyväksytty valinnan perusteella. Lehdistötiedotteen laadinnassa ja kansainvälisessä viestinnässä päädyimme käyttämään amerikkalaista ammattilaista, jonka kutsuimme myös paikalle toimimaan lehdistötilaisuuden paneelin moderaattorina. Lehdistötilaisuus kesti noin tunnin sisältäen lyhyen esityksen kliinisen kokeemme tuloksista ja loppuosa ajasta käytettiin toimittajien ja muun yleisön esittämien kysymysten vastaamiseen. Kokemus oli hyvin opettava varsinkin kv. viestinnän osalta. Lehdistötiedote saatiin ”embargon alla” usealle tiedetoimittajalle, joita avustettiin järjestämällä heille haastatteluja tutkijoiden, lääkintäviranomaisten ja potilasjärjestöjen kanssa. Uutiskynnys ylittyi laatulehdissä, kuten Nature. Financial Timesiin emme saaneet juttua, mutta Aamulehti kirjoitti aiheesta jopa kahteen eri otteeseen! Lehdistön lisäksi saimme hyvän peiton sähköisessä mediassa, Reuters välitti uutisen ja hyödyntämällä BusinessWiren palvelua katoimme alan verkkojulkaisuja.

Viestintä on oleellinen osa tulosten kaupallistamisessa ja odotamme nyt suurella mielenkiinnolla palautetta astuttuamme kaapista ulos. Jatkamme kansainvälistä viestintää alan ammattilaisten kanssa.

”For further information”

Lehdistötiedote löytyy FITin kotisivulta (www.fitbiotech.com) samoin kuin webcast lehdistötilaisuudesta ja kongressiesitelmästä. Amerikkalaisen kaverin, Steve Dickmanin kotisivu on www.cbtadvisors.com. Business Wire löytyy osoitteesta www.businesswire.com.