Suomessa vietetään nyt toista kertaa Biotekniikan teemaviikkoa 12-18.10.2015. Teemaviikkoa koordinoi Suomen Bioteollisuus ry ja se on osa eurooppalaista European Biotech Week -tapahtumaa.

Tänä vuonna järjestettävän teemaviikon pääpaino on koululaisissa. LUMA-keskus järjestää 13-19 -vuotiaille koululaisille Infografiikka -kilpailun teemalla "Murra biotekniikan myytti" ja pienemmille koululaisille (5-6 -luokkalaiset) Biotekniikan puuhapäivät.

Yhteistyössä TATin  (Taloudellinen tiedotustoimisto) kanssa toteutetaan biotekniikan Webinaari, johon koululuokat voivat osallistua online-tilassa ja keskustella alan asiantuntijoiden kanssa biotekniikasta. Webinaarista tehdään myös tallenne.

Muita tapahtumia ovat mm. Biotekniikan neuvottelukunnan järjestämä seminaari "Geeni- ja genomimuokkauksen uudet tekniikat". Teemaviikolla julkaistaan myös Biotekniikan neuvottelukunnan tuottama nettipohjainen Biosanasto, jossa alan termistöä selvennetään.

Bioalan tutkijakoululaiset järjestävät urapäivän (Career Day) ja Helsingin yliopiston Viikin kampuksella pidetään yleisölle avoimia luentoja biotekniikan kaupallistamisesta. Kannustaakseen alan opiskelijoita yrittäjyyteen ja bisnesajatteluun Suomen Bioteollisuus ry järjestää opiskelijoille BioFinland Pitching Competition -kilpailun 16.10.2015. Kilpailun osallistujat ovat ympäri Suomea eri yliopistoista ja kilpailun palkintona on 1000 €.

Biotekniikan teemaviikko tarjoaa ohjelmaa sekä alan ammattilaisille että suurelle yleisölle ja lisää näin yleistä tietoisuutta biotekniikan huimista mahdollisuuksista.

Moderni biotekniikka on monien elämänalueiden keskiössä, terveydenhuollossa yhä useampi markkinoille tuleva lääke on bioteknisesti tuotettu ja genomitietoa pyritään hyödyntämään tulevaisuuden terveydenhuollossa. Biotaloudessa teollinen biotekniikka on muiden teknologioiden kuten kemian rinnalla tärkeä mahdollistaja. Biomassojen prosessoinnissa ja korkean teknologian tuotteiden jalostamisessa biotekniikka on avainasemassa. Teollinen biotekniikka onkin yksi EU:n nimeämistä avainteknologioista (Key Enabling Technologies). Useat terveysteknologian sovellutukset pohjaavat biotekniikkaan, kuten ennakoivassa lääketieteessä käytettävä diagnostiikka ja biomarkkerit. Ruoantuotannossa ja maanviljelyssä modernin biotekniikan keinoja ei olla täysin vielä hyödynnetty, vaikka niiden avulla voitaisiin ratkaista monia ravinnon kasvavaan tarpeeseen liittyviä ongelmia.

Linkkejä

Biotekniikan teemaviikon tapahtumakalenteri www.finbio.net/fi/bw-tapahtumakalenteri-2015
BioFinland Pitching Competition www.finbio.net/fi/pitching-competition
European Biotech Week www.biotechweek.org